Бүстнуур, Алтантэвш

Вангийн цагаан уул

Морин хуур үүссэн тухай

Сулин хээрийн домог

Тэмээн жил яагаад байдаггүй вэ

Тэрхийн цагаан нуур

Ухны булаг

Хул азарганы нуруу

Эргэнэ хунгийн домог

Тэмээ яагаад жилд ороогүй вэ