Гар хурууны тоочилго

Бөжин туулай

Зүйр цэцэн үгс

Дайралцах үг

Ертөнцийн гурав

Еc хэлэлцэх үг

Жороо үгг

Зугаа үгсг

Гучин хоёр цагаан лонх

Дунд хуруу олох