Тарвага хараацай хоёр

Ах дүү хоёр

Өвгөн эмгэн хоёр

Арсландай мэргэн хаан

Омог их арслан, Ов мэхт туулай хоёр

Цэцэнхүү

Цэцэнхүү

Соосголдой өвгөн

Нарс хуш зээргэнэ яагад ногоон байдаг вэ

Эрдэм сурсан хүү

Алтааж мэргэн