Орчин үеийн номын сан дахь лавлагаа номзүйн үйлчилгээнүүд асар ихээр өөрчлөгдөж байгаа ч мэдээлэл, санаа хайж байгаа хүмүүст туслалцаа үзүүлэх гэсэн мөн чанар хадгалагдсаар байна 

МУБИС-ийн номын сан нь мэдээллийн хэвлэмэл болон электрон төрөл бүрийн эх сурвалжуудыг ашиглан уншигч, үйлчлүүлэгчдэд амаар, бичгээр, утсаар, цахимаар  лавлагаа мэдээллийг хүргэж байна.

Түүхт ой, тэмдэглэлт өдрүүд, цаг үеийн чухал үйл явдлуудад зориулан уншигч үйлчлүүлэгчдийн дунд соёл танин мэдэхүйн талаар мэдээлэл сурталчилгааг төрөл бүрийн хэлбэрээр зохион явуулдаг. Эдгээр ажлын үр дүнд үйлчилгээний ажлын цар хүрээ өргөжиж, чангар чансаа сайжирч, үйлчилгээ хөнгөн шуурхай болсон.

 

Онлайн лавлагаа авахыг хүсвэл ажлын өдрүүдэд 08:30 – 17:30 цагийн хооронд 77775115 - дотуур утас 1079