МУБИС-ийн  Архангайн Багшийн сургуулийн Номын сан нь 1953 онд бичиг хэрэг номын сан хавсарсан байдлаар байгуулагдсан бөгөөд 1956 оноос эхлэн бие даасан номын сан болон ажиллаж байна.2015 оннс эхлэн чөлөөт сонголтын хэлбэрт шилжсэн бөгөөд 2016 оноос номын сангийн барилгыг ашиглалтанд оруулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Номын сан нь 468 м2  талбай бүхий 150 суудал 8,8180 нэрийн 26058 мянган боть номтой чөлөөт сонголтын үйлчилгээг 2 номын санч нийт 3 хүний бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна.