Эрийн гурван наадмын ерөөл

Хүүхдийн дээл мялаах ерөөл

Хүүхдийн дахины ерөөл

Таван хошуу малын хишгийн ерөөл

Гэрийн ерөөл

Бэлэг дэмбэрлийн үгс

Хуримын ерөөл