01-03

2023

Үлгэр

Тарвага хараацай хоёр

Ах дүү хоёр

Өвгөн эмгэн хоёр

Арсландай мэргэн хаан

Омог их арслан, Ов мэхт туулай хоёр

Цэцэнхүү

Цэцэнхүү

Соосголдой өвгөн

Нарс хуш зээргэнэ яагад ногоон байдаг вэ

Эрдэм сурсан хүү

Алтааж мэргэн