11-22

2022

24 цагийн номын сан

МУБИС-ийн МБУС, БТС-ийн номын сан 24 цагаар танхимын үйлчилгээ үзүүлэх орчныг бүрдүүллээ. 2022 оны 11-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн захиалгын дагуу үйлчилнэ.

24 цагийн уншлагын танхимын захиалга: Захиалга өгөх,