04-05

2023

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамжийг хүргэж байна.

МУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацын газраас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамжийг хүргэж байна.