10-31

2022

МУБИС-ийн номын сангийн цахим санд МУБИС-ийн дотоод дүрэм журмын үе үеийн номууд бүрэн эхээрээ байршигдлаа.

МУБИС-ийн номын сангийн цахим санд МУБИС-ийн дотоод дүрэм журмын үе үеийн номууд бүрэн эхээрээ байршигдлаа. 
2002. УБИС-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх зарим дүрэм, журам (албан хэрэгцээнд)
2004. МУБИС-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх зарим дүрэм, журам (албан хэрэгцээнд)
2007. МУБИС-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх зарим дүрэм, журам (албан хэрэгцээнд)
2011. МУБИС-д мөрдөгдөх дүрэм журмын эмхэтгэл (албан хэрэгцээнд)
2015. Сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх журам, гэрээ, (албан хэрэгцээнд)
2019. МУБИС-ийн журам, гэрээ, маягтууд (албан хэрэгцээнд)
Цахим сан👉Цахим ном👉Боловсрол судлалын бүх чиглэл👉МУБИС-ийн түүх👉МУБИС-ийн дүрэм журам дарааллаар орж үзээрэй.
👉МУБИС-ийн уншигч та МУБИС-ийн номын сангийн цахим санд өөрийн Office 365-ийн нэвтрэх нэр нууц үгээрээ орж үзэх боломжтой. МУБИС-ийн цахим сангийн хаяг: https://msuemn.sharepoint.com/sites/lib
👉МУБИС-ийн номын сангийн каталогоос тухай номоо сонгон ЦАХИМ ХУВИЛБАР гэсэн сонголт дээр дарж цахим санд нэвтэр болно. МУБИС-ийн каталогийн хаяг:
https://catalog.msue.edu.mn/
Цахим санг баяжуулж мэдээллийг бэлтгэн оруулсан: Д.Цолмон, Ц.Алтанчимэг