09-18

2022

Уриалга

Төрийн өмчийн 6 их сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд багш, ажилтан, оюутнуудын дунд зохион байгуулах "ДУСАЛ ЦУС - ДҮҮРЭН АМЬДРАЛ" цус бэлэглэх аянд нэгдэхийг уриалж байна.