05-15

2024

“ДЭЛХИЙН НОМЫН ӨДӨР”, “ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ ҮСГИЙН БАЯР – 2024 ” ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

МУБИС-ийн номын сангаас "Дэлхийн номын өдөр", "Үндэсний бичиг үсгийн баяр"-ыг тохиолдуулан оюутан суралцагчдын дунд үндэсний бичиг соёлыг сурталчилсан олон арга хэмжээг зохион байгууллаа.

  Энэ удаагийн арга хэмжээ нь уншигчдад шинэ ном хэвлэлийг танилцуулах, үндэсний бичиг үсгийг түгээн дэлгэрүүлэх, танин мэдэхүй, сэтгэн бодох сэтгэлгээг хөгжүүлэх, оюуны алжаалыг тайлах, авъяасаа нээх боломж олгоход чиглэгдэж байна. 

                                                                                                      Нээлт

Оюутан номын санч хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд

                                                                         Шинэ номын үзэсгэлэн

                                                                         Номын сангийн хамт олон